Emergo, ergotherapie voor kinderen
in Lansingerland.

Emergo, ergotherapie voor kinderen
in Lansingerland.

Emergo, ergotherapie voor kinderen
in Lansingerland.

Emergo, ergotherapie voor kinderen
in Lansingerland.

Emergo, ergotherapie voor kinderen
in Lansingerland.

Emergo, ergotherapie voor kinderen in Lansingerland.

Over Emergo

Ergotherapiepraktijk Emergo is op 1 september 2016 gestart door Jochen en Nirja, beiden ervaren en enthousiaste ergotherapeuten. 
Emergo is werkzaam in de regio Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk), Pijnacker, en Delft.
De naam van onze praktijk is afgeleid van het Latijnse Luctor et Emergo, wat ‘Ik worstel en kom boven’ betekent. Deze spreuk verwoordt heel mooi het werk van de ergotherapeut: Een cliënt ‘worstelt’ met zijn beperking, klachten of problemen en de ergotherapeut kan helpen om er weer bovenop te komen. Daarnaast bevat het woord ‘Emergo’ natuurlijk het woord ‘ergo’ wat de afkorting is van ergotherapie.

Wat doet een kinderergotherapeut?

Kinderen ontwikkelen zich dagelijks op het gebied van (fijne) motoriek, sociaal-emotionele vaardigheden en het toepassen van nieuwe kennis. Waar het ene kind snel in staat is om te praten, is de ander wellicht motorisch veel sterker. Eenmaal op school komt er soms uit dat uw kind achterloopt in bepaalde vaardigheden en zich hierdoor onzeker kan voelen of niet mee kan komen.

Vanuit de kinderergotherapie is het de opzet om kinderen de mogelijkheid te geven om vaardiger en vooral zelfverzekerder te worden. Om dit te bereiken behandelen we het kind op onze praktijklocatie of op de locatie waar de activiteit normaal plaatsvindt en coachen we de omgeving (ouders, leerkrachten, sportinstructeur enz) zodat zij mee kunnen gaan in dit proces en de therapie ondersteunen.

De kinderergotherapeuten

Nirja

 
Mijn wens om kinderen zelfredzamer en zelfverzekerder te laten worden bestaat al heel lang. Nadat ik jarenlang mezelf bij de scouting heb kunnen ontwikkelen, heb ik tevens 8 jaar lang leiding gegeven aan padvindsters. Meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar helpen vaardigheden te ontwikkelen zoals samen koken, een tent opzetten, een route bepalen en vooral nieuwe dingen te laten ontdekken, was een prachtige ervaring. 
Tijdens mijn studie tot ergotherapeut heb ik dan ook bewust voor de richting van kinderergotherapie gekozen en heb ik met veel plezier kinderen behandeld. Na de studie rolde ik uiteindelijk echter de volwassenen revalidatie in en in die tijd heb ik me gespecialiseerd in cognitieve problematiek na hersenbeschadiging. Na ruim 8 jaar vond ik het de hoogste tijd om de stap terug te maken en weer kinderen te gaan behandelen. En dat is gelukt! 
Per 1 maart 2017 behandel ik kinderen op de praktijk, aan huis of op school.

De kinderergotherapeuten

Tamara

Al van jongs af aan weet ik dat mijn focus op het werken met kinderen
zou komen te liggen. Kinderen zijn puur, eerlijk, speels en hebben nog
zoveel nieuws te leren. Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen
manier en tempo en dat respecteer ik in mijn behandeling altijd.
Voor ik bij Emergo startte, heb ik 12 jaar in de kinderrevalidatie
gewerkt, waarvan het grootste deel bij Basalt (voorheen Sophia
Revalidatie) in Delft.

Binnen het werkveld heb ik mezelf gespecialiseerd in de behandeling van
kinderen met centraal neurologische aandoeningen (zoals cerebrale parese
en niet aangeboren hersenletsel), DCD en complexe zitproblematiek.
Binnen Emergo kan ik mijn horizon verbreden en kan ik eindelijk de wens
vervullen om kinderen ook in de thuissituatie en op school te
begeleiden.


Per 1 september 2019 behandel ik kinderen op de praktijk, aan huis of op school.

De kinderergotherapeuten

Manon

Mijn voorliefde voor kinderen is groot! Toen ik 15 jaar werd had ik mijn eerste oppaskind en vanaf dat moment wist ik zeker dat ik in de toekomst wilde werken met kinderen. Nu 9 jaar later is die droom uitgekomen. Na mijn afstudeerstage bij Emergo kon ik blijven, deze kans pakte ik met beide handen aan
Binnen Emergo krijg ik de kans om te leren en mijn kennis te verbreden. Ik kijk uit naar een leuke en leerzame samenwerking, maar bovenal een samenwerking waarin het kind zich zelfverzekerder mag voelen over zijn handelen.

Per 1 september 2019 behandel ik kinderen op de praktijk, aan huis of op school.

Kwaliteit

De ergotherapeuten die werkzaam zijn in de praktijk zijn lid van Ergotherapie Nederland en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor weet je als ouder dat de praktijk aan alle richtlijnen en kwaliteitseisen voldoet die door de beroepsvereniging en de zorgverzekeraars gesteld worden.
Ook betekent het dat we ons steeds bijscholen om onze registratie te mogen behouden. Op die manier blijven we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hanteren we de meeste recente behandelstrategieën.
De kinderergotherapeut is geschoold in de volgende behandelstrategieën:
 • CO-OP: Canadese behandelmethode waarbij het kind en zijn handelen centraal staat. Het kind leert zelf door middel van oplossingsstrategieën zijn motorische onhandigheid bij te stellen.
 • Sensorische Informatieverwerkings Therapie: Behandelmethode gericht op de verwerking van zintuiglijke prikkels.
 • Schrijven met een Smile: Schrijfmethode gebaseerd op de Amerikaanse Handwriting without Tears.
 • KOEK: Korte Observatie Ergotherapie en Kleuters
 • COPM: Gestructureerd interview waarbij de zelfredzaamheid van kinderen in het dagelijks leven gemeten wordt.
 • PRPP: gestandaardiseerd instrument om problemen in de informatieverwerking in kaart te brengen.
 • MacMasters Handwriting Assessment Protocol: Instrument om schrijfvaardigheden in kaart te brengen.
 • WRITIC: Meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep drie.

Mogelijke hulpvragen

Kinderergotherapie richt zich op de praktische handelingen die gedurende de dag voorkomen, maar waar uw kind mogelijk moeite mee ervaart. Zowel u als uw kind vinden het fijn als deze vaardigheid beter ontwikkeld wordt.
U kunt dan denken aan:

Motorisch

 • Niet helemaal in staat om zich zelfstandig aan en uit te kleden vanwege de knoopjes die dicht moeten of veters die gestrikt moeten worden.
 • Geen plezier hebben in schoolse vaardigheden zoals knippen, kleuren of knutselen omdat hierin vaardigheid mist bij de samenwerking tussen 2 handen of de zithouding niet ontspannen is.
 • Niet zelfstandig broodsmeren en bestek hanteren.
 • Moeite hebben met schrijven vanwege een onderontwikkelde pengreep, onvoldoende goed lettervormen of letterverbindingen maken of een niet passend schrijftempo hebben.  
 • Moeite hebben met fietsen of klimmen.

Cognitief/planmatig

 • Onvoldoende een plan kunnen vormen wat er nodig is voor een werkje en hoe je het aan kunt pakken.
 • Vooraf al denken dat je iets niet kunt en het daarom ook niet willen proberen.
 • Een activiteit pas willen doen als je zeker weet dat het gaat lukken, niet willen dat iets mislukt.
 • Er moeite mee hebben om van activiteit te moeten veranderen, moeite hebben met veranderingen in het algemeen.  

Sensorisch

 • Altijd willen bewegen, ook in de klas, waardoor uw kind de werkjes niet binnen de tijd afkrijgt.  
 • Moeite hebben met het verwerken van alle prikkels die via oren, ogen, reuk, smaak, tast en evenwicht binnenkomen, waardoor uw kind zijn alertheid of gedrag onvoldoende kan bijsturen (en mogelijk woede uitbarstingen kan hebben).
 • Ongecoördineerd bewegen waardoor uw kind vaak valt of iets omstoot.
 • Angst hebben voor bewegen, zoals koppeltje duikelen of schommelen.
 • Snel afgeleid zijn en moeite hebben langere tijd te concentreren op een taakje in de klas of thuis.
 • Zo afwezig/dromerig zijn dat uw kind zich na 10 minuten nog niet aangekleed heeft.

Gedrag

Bovenstaande zaken kunnen ervoor zorgen dat uw kind snel boos of gefrustreerd is, dat het bepaalde taakjes gaat vermijden. Of dat zich er angst ontwikkelt, afwezig is in de les, onzeker wordt of moeite heeft in het contact met leeftijdsgenootjes. Soms wordt dit gedrag eerst opgemerkt om er dan pas later achter te komen dat een kind op een bepaald gebied moeite ervaart.
Daarnaast kan het zo zijn dat uw kind al bekend is met een bepaalde diagnose en dat u (of de leerkracht) handvatten zoekt hoe uw kind zo zelfredzaam mogelijk kan zijn. Voor deze adviezen en begeleiding kunt u ook contact opnemen. U kunt hierbij denken aan de volgende diagnoses: AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis, DCD, problemen bij Sensorische Informatieverwerking, cognitieve en/of motorische leerproblematiek.  

Ervaringen

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

"Ik kwam bij Nirja omdat mijn dochter niet zelfstandig kan fietsen en ik eigenlijk niet wist wat de mogelijkheden waren. Vanaf het eerste moment begreep ze de problematiek, ze ging mee om diverse fietsen te proberen, was bij de afspraak bij de gemeente, nam contact op met leverancier over bepaalde aanpassingen enz. Het contact verliep snel en goed via de app en e-mail. Inmiddels fietst mijn dochter samen met ons trots rond op haar duo-fiets!"

- Mieke, moeder van Jadin (10 jaar)

"Nirja is een betrouwbare en vakkundige ergotherapeute.Ze heeft oog voor de gevoelens en de ontwikkeling van het kind. In ons geval kwam onze dochter bij Nirja voor haar fijne motoriek en voor het planmatig kunnen werken. Onze dochter heeft heel veel hulp gehad van Nirja. Ze schrijft nu vele maler beter en ook het volgens een plannetje kunnen werken, gaat veel beter. Wat wij zelf erg fijn vinden is dat Nirja goed luistert naar ouders en school en de hulpvraag duidelijk naar voren weet te krijgen. Nirja betrekt ouders bij het helpen van hun kind om zodoende en zo groot mogelijk resultaat te behalen. Fijn is het dat ouders bij de sessies mogen kijken, zodat er gezien kan worden hoe goed het gaat met je kind. Onze dochter gaat graag naar Nirja toe."

- Mariska, moeder van Esmee: 7 jaar

"Nirja , we zijn je erg dankbaar voor je goede hulp bij Georgina! Dankzij jou kan Georgina nu beter en sneller schrijven. Dankzij jouw hulp kan Georgina zich beter concentreren op haar werkjes en kan Georgina nu beter eten met bestek."

- Patty, moeder van Georgina gediagnosticeerd met AD(H)D en DCD (9 jaar)

"Floris kwam bij Nirja terecht met de hulpvraag om het schrijven en om de concentratie daarbij te verbeteren. Na een intake gesprek en een aantal testen werd een duidelijk plan van aanpak opgesteld en ging zij met veel enthousiasme met Floris aan de slag. Voor Floris was het elke week weer een feestje om er heen te gaan en hij heeft erg veel gehad aan de begeleiding. Dank je wel voor je hulp!"
- Mieke, moeder van Floris (8 jaar, groep 4, gediagnosticeerd met PPD-NOS en ADHD)

"Mijn zesjarige dochter is voor een aantal maanden behandeld aan een verkeerde pengreep bij Emergo. De behandeling hebben we ervaren als erg prettig, effectief en compleet. Compleet in verschillende settings. Ze werd begeleid op school, thuis en op de praktijk. Ze kreeg instrumenten om haar te helpen, huiswerk om te oefenen. Haar hele zithouding veranderde en kreeg aandacht.
De omgang met de behandelaar was professioneel, duidelijk en vriendelijk. De behandelaar is uitermate deskundig en we constateren een duidelijke vooruitgang bij onze dochter"

- Karin, moeder van Lia (6 jaar)

“Bedankt voor je inzet en aandacht die je aan Duke hebt gegeven. Wat we wilden bereiken tbv zijn pengreep is gelukt. Nu willen we het even afwachten hoe hij het verder doet en hopen we dat we weer gebruik mogen maken van je diensten als dit nodig zal zijn.”

- Petra, moeder van Duke: 6 jaar

"Lieve Nirja, ik vond het erg fijn dat je bij mij op school kwam kijken en dat je mij geholpen heb met schrijven. Ook vond ik spelletjes met jou doen erg leuk! Dank je wel voor je hulp!"

- Georgina (9 jaar), Pijnacker

"Ik wil je bedanken voor de sessies met en de begeleiding van Rosa. Aan alles was te zien dat ze het erg prettig vond om naar jou toe te gaan."

- Gerben, vader van Rosa (6 jaar)

“Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Finn dankzij jou ontzettend veel vooruitgang heeft geboekt met alles! Ik zie een heel groot verschil met hoe hij was voordat hij ergotherapie kreeg! Het fietsen gaat echt prima, ik merk af en toe nog wat onzekerheid bij hem als er veel om hem heen gebeurt in het verkeer maar dat komt helemaal goed. We blijven gewoon lekker naar school fietsen elke ochtend en nemen daar ruim de tijd voor!
“Het vetersstrikken ligt op dit moment even stil omdat hij flinke griep heeft maar met je tips en het advies om andere veters te nemen lukt dat nu prima! Wij zijn ontzettend dankbaar voor al je hulp!”

- Tessa, moeder van Finn: 8 jaar

"Ik vind het fijn om bij Nirja te zijn omdat ze lief is en omdat ik alles tegen haar kan zeggen. Ook wat ik moeilijk vindt. Dit komt omdat Nirja goed geheimpjes kan bewaren, ze vertelt echt niks door. Dat is fijn.Ik vind het heel leuk om naar Nirja te gaan, omdat ze leuke dingen doet. Bijvoorbeeld spelletjes. Nirja doet dan soms ook mee! Ik ga heel graag naar therapie toe!"

- Esmee: 7 jaar

Werkwijze

Aanmelding

U kunt via Directe Toegang Ergotherapie zonder verwijzing een afspraak maken via mail of telefoon (behalve bij CZ verzekerden). Ons advies is echter wel om eerst via de huisarts of specialist een verwijzing voor ergotherapie te halen zodat uw arts op de hoogte is van de zorg rondom uw kind. Daarnaast verzoeken wij u om bij de eerste afspraak de legitimatie van uw kind mee te nemen.
Indien uw kind nog andere therapie ontvangt, gaat de ergotherapeut graag een samenwerking met deze behandelaren aan.

Kennismaking

Tijdens de observatiefase, bestaande uit 2 consulten, neemt de ergotherapeut de tijd om de hulpvragen helder te krijgen. Soms ervaart u of uw kind dat sommige activiteiten moeite kosten, soms adviseert school u om naar de ergotherapeut te gaan.

 

De ergotherapeut maakt onder andere gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten en/of observaties om goed na te gaan waardoor iets (nog) niet lukt.

Behandeling

Aan de hand van de observatiefase worden er met u en uw kind specifieke doelen opgesteld voor een bepaalde tijdstermijn. Er wordt bepaald wat er op de praktijklocatie geoefend kan worden en welke training en/of begeleiding thuis of op school een aanvulling kan zijn. Meestal is er wekelijks een consult van de ergotherapie op hetzelfde tijdstip.
Om verbetering te kunnen verwachten is het belangrijk dat er thuis ook geoefend kan worden. Daarom wordt verwacht dat er altijd een betrokkene aanwezig is bij de therapie.

Evaluatie

Halverwege de gestelde tijdstermijn evalueert de ergotherapeut met u en uw kind hoe het proces verloopt en welke doelen er nog openstaan of welke aangepast moeten worden.
Aan het einde van de behandeling wordt de huisarts/verwijzer op de hoogte gesteld van het verloop van de ergotherapie behandeling.

Kosten en vergoeding

Het tarief voor ergotherapie is €18,- per kwartier.
Wanneer er behandeld wordt aan huis of op school geldt er een eenmalige toeslag van €27,50 per behandeling.
Omdat ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen kunnen per kalenderjaar de eerste 10 uur van het behandeltraject worden vergoed. Sommige zorgverzekeraars vergoeden extra uren in de aanvullende verzekering (klik hier voor een overzicht).
Bij kinderen is het verplichte eigen risico niet van toepassing.

Emergo heeft voor 2021 contracten met alle zorgverzekeraars. De behandeluren die worden vergoed kan Emergo daarom direct bij de zorgverzekeraar declareren. Voor de behandeluren die niet worden vergoed ontvangt u maandelijks een factuur.
Kan een afspraak onverwacht niet doorgaan? Laat dit dan 24 uur van tevoren weten.
Zegt u een afspraak later af dan brengen we de kosten van de geplande behandeling in rekening.
Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Contact

Aanmelden is momenteel niet mogelijk ivm een erg lange wachtlijst. Naar verwachting is aanmelden in januari 2022 weer mogelijk. 

Verwijzers

U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein, via onderstaand verwijsformulier of via Zorgmail: 
ergotherapiepraktijkemergo@zorgmail.nl
Klachten?
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw ergotherapeut. We horen dan graag van u, om samen tot een oplossing te komen. Indien we er niet samen uitkomen, of u vindt het lastig om met ons uw klacht te bespreken, kijkt u dan hier voor meer informatie.
Gezondheidscentrum Klapwijk
Ergotherapiepraktijk Emergo
Klapwijkse Zoom 99
2652 CG Berkel en Rodenrijs

Behandeling alleen op afspraak

06 – 810 896 32 (Nirja)
06 – 417 249 30  (Manon)
06 – 123 675 67 (Tamara)